REKLAMNÍ FOTOGRAFIE A KAMPANĚ

Reklamní fotografie a reklamní kampaně.

Na obrázcích je celorepubliková reklamní kampaň pro město Plzeň, jejímž cílem bylo zvýšit turismus ve městě po uvolnění covidových opatření. Zadání znělo vytvořit jednu fotografii s negativní emocí v domácím prostředí, druhou fotografii s pozitivní emocí v hotelu nebo exteriéru a tyto dvě poté spojit. V této kampani jsem figuroval jako fotograf, grafickou stránku zajišťovala jiná firma. Celá tato kampaň byla technicky dosti náročná a nutno podotknout, že svůj účel dle statistik splnila.

VYTVOŘIT POPTÁVKU